Sportraad Boutersem

buitengewoon sportief

Algemene vergadering

Samenstelling en doelstelling

De algemene vergadering wil een breed overlegplatform zijn waarin bij voorkeur alle gemeentelijke sportinitiatieven en sportdeskundigen vertegenwoordigd zijn.
Ze volgt de activiteiten op van de werkingsorganen van de sportraad.

Dagelijks bestuur

Samenstelling en doelstelling

Het dagelijks bestuur van de sportraad heeft als voornaamste taak autonoom adviezen te formuleren inzake de sportaangelegenheden in Boutersem.
Het dagelijks bestuur wordt betrokken bij het sportbeleid van de gemeente Boutersem en staat in direct contact met de schepen van sport en de sportconsulent.

voorzitter
Kris Wuyts

ondervoorzitter
Gilbert Olemans

secretaris
Sam Robijns

penningmeester

bestuurslid
Rudy Van Horenbeek
Ann Borgers
Hilde Vangeel

schepen van sport
Maarten Devroye

sportfunctionaris
Erwin Vandenbergh

 

Login Form